Groenvoorziening

Het aanleggen en onderhouden van beplantingen in de openbare ruimte, maar ook voor instellingen, verenigingen van eigenaren, particuliere grondeigenaren en landgoederen, behoort al jaren tot het werkpakket van ABL. Wij beschikken over de juiste vakmensen en een compleet machinepark voor het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen en terreinen.

Voor Gemeenten werken wij als groenaannemer o.a. met beeld- en prestatiebestekken. Prestatiebestekken vereisen van de aannemer veel kennis, vakbekwaamheid en inzicht. Communicatie met de opdrachtgever is hierbij van groot belang, een goede uitvoering levert de opdrachtgever minder controle, klachten en werk op dan een frequentiebestek. Naast het traditionele beheer en onderhoud van beplantingen, hebben wij ons ook gespecialiseerd op landschappelijke- en ecologische beheersterreinen.

Ons kwaliteitssysteem staat garant voor vaktechnisch goede resultaten en zeer tevreden opdrachtgevers.